leerlinglisensie

Padtekens – Inleiding

Hierdie Webtuiste word nie langer gebruik nie!
Kliek hier om na die nuwe webtuiste te gaan!

Ons vra om verskoning vir enige ongerief.

Belangrike punte van die K53Padtekens is die tekens wat vir almal vertel wat hulle moet doen, wanneer hulle dit moet doen en waar hulle dit moet doen.

Padtekens kan in 4 groepe ingedeel word nl:

Reëlings tekens:
Hierdie tekens beheer bestuurders se aksies en die vloei van verkeer.
Waarskuwings tekens

Hierdie tekens waarsky die padgebruiker oor toestande wat voorlê of risiko’s wat hulle op bedag moet wees.

Padoppervlak Merke

Hierdie tekens ondersteun gewoonlik die padtekens en wys ook grenslyne aan.

Inligtings tekens

Toergidse van die pad

Tydelike tekens

Hierdie tekens verskyn gewoonlik wanneer daar aan die pad gewerk word, of na erge storms en die pad gevaarlik is.  Hulle dui daarop dat veranderings – anders as die norm – aangebring is en geniet altyd voorrang bo normale padtekens

Algemene Kleur Kodering: Daar kan uitsonderings wees, maar hierdie reëls geld as die norm.

Rooi tekens is gewoonlik regulering, waarskuwing, risiko en baie belangrik.

Blou tekens gee gewoonlik opdragte, beperkings en word gewoonlik aangetrep of deurpaaie.

Groen tekens is informasie tekens.

Geel tekens is gewoonlik tydelik van aard en waarsku meerendeels oor veranderinge en risikos